Stichting PCOS Nederland

Stichting PCOS Nederland wil een brug bouwen tussen arts en patiënt. Wij streven er naar dat er meer bekendheid komt rondom PCOS en dat er sneller een juiste diagnose wordt gesteld. Tevens creëren we meer bewustwording rondom PCOS. Wij willen meer lotgenoten en hun naasten informeren over de diverse stadia van PCOS, de diverse behandelingen, omgaan met PCOS en hoe verder als er geen vervulling van de kinderwens is.

Deelneemsters gezocht:

ANDES studie Amsterdam UMC

Bent u een vrouw met de diagnose PCOS en/of bent u onder behandeling bij een voortplantingskliniek? Dan zijn wij op zoek naar u!

Vanuit het Amsterdam UMC doen wij onderzoek naar mentaal welzijn bij vrouwen met PCOS en vrouwen met of zonder PCOS die een voortplantingskliniek bezoeken.

Middels de ANDES-studie willen we onderzoeken of, en zo ja bij welke groep vrouwen behoefte is aan extra hulp en aandacht voor mentaal welzijn.

Wij willen u vragen een vragenlijst in te vullen via onderstaande link. Dit duurt ongeveer 15 minuten en is anoniem.

 

Link naar de vragenlijst: https://limesurvey.amc.nl/cru/index.php/917291?lang=nl

 

Ben je zwanger? Doe dan mee aan dit onderzoek!

De MYPP studie is bedoeld om de gezondheid van vrouwen met PCOS tijdens de zwangerschap te bevorderen door het verbeteren van de dagelijkse voeding. We onderzoeken of het dagelijks gebruik van het voedingssupplement myo-inositol van toegevoegde waarde is voor zwangere vrouwen met PCOS en de uitkomst van de zwangerschap kan verbeteren. Hiermee hopen we dat de zwangerschap veiliger wordt voor moeder en kind.

Bekijk www.MYPP-trial.nl of klik hieronder voor meer informatie over het onderzoek.

Volg ons op social media