Stichting PCOS Nederland

Stichting PCOS Nederland wil een brug bouwen tussen arts en patiënt. Wij streven er naar dat er meer bekendheid komt rondom PCOS en dat er sneller een juiste diagnose wordt gesteld. Tevens creëren we meer bewustwording rondom PCOS. Wij willen meer lotgenoten en hun naasten informeren over de diverse stadia van PCOS, de diverse behandelingen, omgaan met PCOS en hoe verder als er geen vervulling van de kinderwens is.

PCOS informatiedag 2019

In 2014 hebben we voor het eerst een PCOS dag georganiseerd. Door enthousiaste reacties willen we u dit jaar uitnodigen voor de 3e landelijke PCOS dag.

De diagnose PCOS heeft voor veel vrouwen een grote impact op hun leven. Het verklaart vaak de klachten die vrouwen al lange tijd hebben. Maar PCOS kan ook veel vragen en zorgen oproepen. Veel vrouwen piekeren bijvoorbeeld over hun kinderwens of overbeharing. Ze hebben soms het gevoel dat hun dromen in duigen vallen zodra zij horen dat ze PCOS hebben.

Door de PCOS infodag hopen we dat u beter begrijpt wat PCOS precies is. Maar dat u ook antwoorden krijgt op de vragen waar u mee zit maar ook dat u zich minder zorgen maakt over PCOS. Met een aantal nieuwe sprekers en nieuwe onderwerpen hopen we voor u een interessant programma te hebben samengesteld (óók voor degene die voorgaande jaren zijn geweest!).

Mede namens Erasmus MC en Stichting PCOS Nederland, heten we u van harte welkom op zaterdag 5 oktober 2019.

Klik hier voor meer informatie en de link naar de kaartenverkoop.

Doe mee aan onderzoek!

Eind mei start er een Nederlands onderzoek naar beschermende werking van het voedingssupplement myo-inositol voor PCOS tijdens de zwangerschap. Meer info volgt snel!

Vrijwilligers gezocht!

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die op verschillende vlakken iets voor ons kunnen betekenen! We zoeken bijvoorbeeld vrijwilligers die zich actief bezig kunnen houden met:

  • Opstellen van teksten voor bladen
  • Websitebeheerder (updates doorvoeren; hosting pakket; etc)
  • Content beheerder (teksten en layout beheer van de website; content creëren op Social Media)
  • Actief zoeken naar sponsormogelijkheden
  • Opzetten van en/of meehelpen tijdens de patiëntendag 2019

Geef je zelfs op of mail ons voor meer informatie naar: info@stichtingpcos.nl.

Volg ons op social media