Stichting PCOS Nederland

Stichting PCOS Nederland wil een brug bouwen tussen arts en patiënt. Wij streven er naar dat er meer bekendheid komt rondom PCOS en dat er sneller een juiste diagnose wordt gesteld. Tevens creëren we meer bewustwording rondom PCOS. Wij willen meer lotgenoten en hun naasten informeren over de diverse stadia van PCOS, de diverse behandelingen, omgaan met PCOS en hoe verder als er geen vervulling van de kinderwens is.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers! Mail ons voor meer informatie naar: info@stichtingpcos.nl.

Oproep voor het invullen van een vragenlijst onder PCOS-vrouwen.

Lieve dames,

Mijn naam is Sanne, ik ben 23 jaar en ik studeer Voeding en Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool. Het enige wat nog tussen mij en mijn diploma staat, is mijn afstudeeropdracht over PCOS, waarbij jullie medewerking van groot belang is. Ik ben op zoek naar wat jullie belangrijk vinden op het gebied van (begeleiding bij) voeding, beweging en coaching zodat er meer inzicht komt in wie jullie zijn en wat jullie behoefte is op dit gebied. Het invullen van de vragenlijst neemt 5 tot 10 minuten in beslag. Voor meer informatie, kunt u de tekst hieronder lezen, maar voelt u zich vrij om deze over te slaan en direct door te gaan naar vraag 1!

Het doel van de vragenlijst is om meer inzicht te krijgen in de behoeftes van vrouwen met PCOS in Nederland. Het uiteindelijke doel is om de basis te leggen voor een aanpak die gebaseerd is op wat vrouwen met PCOS belangrijk vinden zodat de zorg geleverd kan worden die past bij wat u belangrijk vindt. Hiervoor ben ik afhankelijk van uw mening.

Volg ons op social media