Photo by Micheile Henderson on Unsplash

Om onze stichting draaiende te houden werken wij alleen met vrijwilligers. Op vele vlakken kunnen wij hulp gebruiken: fondsenwerving, patiënten dagen, onderhouden van de website, tekstschrijven, marketing en nog veel meer!

Meld je aan!

Zet je talent in voor vrouwen met PCOS. Wij zoeken nog lotgenoten die als vrijwilliger bij de Stichting willen helpen met het binnenhalen van fondsen, opstellen van teksten voor externe communicatie, onderhoud van de website, actief beheer van onze social media pagina's, etc.

Interesse? Mail naar info@stichtingpcos.nl

Help met geld

De betekenis van PCOS is voor velen nog een grote vraag. Er is nog weinig over bekend maar via de stichting willen we dit veranderen! Hiervoor hebben we financiële middelen nodig om bijvoorbeeld deze website te onderhouden, flyers te drukken voor verspreiding bij huisartsenpraktijken en ziekenhuizen, het houden van patiënten informatiedagen en andere evenementen.

Wil je een (eenmalige) gift doen aan stichting PCOS Nederland? Deze donaties en schenkingen zijn geheel belastingvrij omdat wij een ANBI status hebben (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling). Meer informatie hierover lees je op de website van de Belastingdienst en klik hier om onze ANBI gegevens in te zien.

Gebruik het volgende IBAN rekeningnummer van de stichting om je donatie over te maken: NL69RABO0385477007 tav Stichting PCOS Nederland. Tevens is het mogelijk om te doneren via PayPal (druk op de link).

Wij staan ingeschreven bij de KVK onder nummer 64200639 te Rotterdam.