Om onze stichting draaiende te houden werken wij alleen met vrijwilligers. Op vele vlakken kunnen wij hulp gebruiken: fondsenwerving, patiënten dagen, onderhouden van de website, tekstschrijven, marketing en nog veel meer!

Meld je aan!
Zet je talent in voor vrouwen met PCOS. Momenteel hebben wij de volgende vacatures beschikbaar:

Help met geld
De betekenis van PCOS is voor velen nog een grote vraag. Er is nog weinig over bekend maar via de stichting willen we dit veranderen! Hiervoor hebben we financiële middelen nodig om bijvoorbeeld deze website te onderhouden, flyers te drukken voor verspreiding bij huisartsenpraktijken en ziekenhuizen en het houden van patiënten informatiedagen en ander evenementen.

Wil je een gift doen aan stichting PCOS Nederland? Gebruik dan het IBAN rekeningnummer van de stichting: NL38RABO0307852539 tav Stichting PCOS Nederland.

Wij staan ingeschreven bij de KVK onder nummer 64200639 te Rotterdam.