Photo by Micheile Henderson on Unsplash

Om onze stichting draaiende te houden werken wij alleen met vrijwilligers. Op vele vlakken kunnen wij hulp gebruiken: fondsenwerving, patiënten dagen, onderhouden van de website, tekstschrijven, marketing en nog veel meer!

Meld je aan!

Zet je talent in voor vrouwen met PCOS. Momenteel hebben wij de volgende vacatures beschikbaar:

Help met geld

De betekenis van PCOS is voor velen nog een grote vraag. Er is nog weinig over bekend maar via de stichting willen we dit veranderen! Hiervoor hebben we financiële middelen nodig om bijvoorbeeld deze website te onderhouden, flyers te drukken voor verspreiding bij huisartsenpraktijken en ziekenhuizen, het houden van patiënten informatiedagen en andere evenementen.

Wil je een (eenmalige) gift doen aan stichting PCOS Nederland? Deze donaties en schenkingen zijn geheel belastingvrij omdat wij een ANBI status hebben (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling). Meer informatie hierover lees je op de website van de Belastingdienst en klik hier om onze ANBI gegevens in te zien.

Gebruik het volgende IBAN rekeningnummer van de stichting om je donatie over te maken: NL38RABO0307852539 tav Stichting PCOS Nederland. Tevens is het mogelijk om te doneren via PayPal (druk op de link).

Wij staan ingeschreven bij de KVK onder nummer 64200639 te Rotterdam.