Lieve dames,

Mijn naam is Sanne, ik ben 23 jaar en ik studeer Voeding en Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool. Het enige wat nog tussen mij en mijn diploma staat, is mijn afstudeeropdracht over PCOS, waarbij jullie medewerking van groot belang is. Ik ben op zoek naar wat jullie belangrijk vinden op het gebied van (begeleiding bij) voeding, beweging en coaching zodat er meer inzicht komt in wie jullie zijn en wat jullie behoefte is op dit gebied. Het invullen van de vragenlijst neemt 5 tot 10 minuten in beslag. Voor meer informatie, kunt u de tekst hieronder lezen, maar voelt u zich vrij om deze over te slaan en direct door te gaan naar vraag 1!

Het doel van de vragenlijst is om meer inzicht te krijgen in de behoeftes van vrouwen met PCOS in Nederland. Het uiteindelijke doel is om de basis te leggen voor een aanpak die gebaseerd is op wat vrouwen met PCOS belangrijk vinden zodat de zorg geleverd kan worden die past bij wat u belangrijk vindt. Hiervoor ben ik afhankelijk van uw mening.

Er zijn geen foute antwoorden en de resultaten worden enkel voor het doeleinde gebruikt om meer inzicht te krijgen in wie jullie zijn en waar jullie minder of meer behoefte aan hebben op het gebied van leefstijl. Gegevens worden gebruikt voor een afstudeeronderzoek voor de opdrachtgever: diëtist Aileen de Vogel, gespecialiseerd in PCOS. Het onderzoek is op anonieme basis en de resultaten van de vragenlijst zijn enkel door mij en mijn opdrachtgever in te zien. De algemene uitkomsten worden uiteraard wel gebruikt voor de conclusie in mijn onderzoek. Hiermee wil ik dan ook inzicht geven in wat er daadwerkelijk speelt bij jullie, zodat een passende aanpak ontwikkeld kan worden gericht op jullie behoeftes.

Let op: indien u deze vragenlijst invult op uw mobiele telefoon, dient u bij sommige antwoorden naar rechts te scrollen om alle antwoordmogelijkheden te zien.

Druk op deze tekst voor de vragenlijst!