Deelneemsters gezocht: ANDES studie Amsterdam UMC

Als het na een tijd niet lukt om zwanger te worden, kan dit hevige emoties en gevoelens oproepen. Vanuit het Amsterdam UMC doen wij onderzoek naar mentaal welzijn tijdens het behandeltraject van vrouwen met en zonder PCOS. Middels de ANDES-studie willen wij onderzoeken of en bij welke groep vrouwen behoefte is aan extra hulp en aandacht voor mentaal welzijn. Het Amsterdam UMC, locatie AMC heeft hiervoor een vragenlijst opgesteld.  

Bent u vrouw en onder behandeling bij een voortplantingskliniek? Dan willen wij u graag vragen deze vragenlijst in te vullen via onderstaande link. Dit duurt ongeveer 15 minuten en is anoniem. 

Link naar de vragenlijst: https://limesurvey.amc.nl/cru/index.php/917291?lang=nl 

Meedoen is vrijwillig. Er zijn voor u geen specifieke voordelen verbonden aan deelname aan het onderzoek. Door uw deelname helpt u de zorg voor vrouwen tijdens behandeltrajecten in de voortplantingskliniek te verbeteren. Er is geen vergoeding voor deelname.  

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek? Mail dan naar andess@amsterdamumc.nl.  

J. Aalberts, wetenschapsstudent, Amsterdam UMC locatie AMC
E.M. Bordewijk, arts-onderzoeker, Amsterdam UMC locatie AMC
M. van Wely, epidemioloog, Amsterdam UMC locatie AMC
V. Lehman, onderzoeker medische psychologie, Amsterdam UMC locatie AMC
M. Goddijn, gynaecoloog en hoofd van het centrum van voortplantingsgeneeskunde, Amsterdam UMC locatie AMC