Gezocht! Studiedeelnemers: vrouwen met PCOS.

Mijn naam is Xu Shan Gao, ik ben arts-onderzoekster bij de afdeling Voortplantingsgeneeskunde in het Erasmus MC. Ik doe onderzoek naar het darm- en vaginale microbioom van vrouwen met PCOS. Meer informatie leest u in de onderstaande flyer. Als u de QR code op de flyer scant, dan kunt u de informatiefolder vinden. Voor deelname aan deze studie kunt u mailen naar guvastudie@erasmusmc.nl. Wij zullen dan een telefonische afspraak plannen om te kijken of u voldoet aan alle voorwaarden voor deelname.
Tot slot zijn wij ook op zoek naar vrouwen zonder PCOS die een regelmatige menstruatiecyclus hebben**.
Ze vormen de controlegroep in deze studie en moeten ook aan dezelfde voorwaarden voldoen. Zij kunnen zich ook aanmelden via guvastudie@erasmusmc.nl.
Overige informatie:
*Met West-Europese etniciteit wordt bedoeld dat zowel u als uw beide ouders van oorsprong Westers of geboren zijn in een Westers land. Het microbioom is verschillend bij vrouwen van verschillende etnische achtergronden. Om een goede vergelijking te kunnen maken, beperken we ons nu alleen tot deze groep. Uiteraard zullen we ons in het vervolgonderzoek juist richten op niet-Westerse vrouwen.
**Je hebt een regelmatige menstruatiecyclus als het aantal dagen van de eerste dag van de menstruatie tot aan de volgende eerste dag van de daarop volgende menstruatie meer is dan 21 dagen, maar niet meer is dan 35 dagen. Deze periode hoeft niet elke maand hetzelfde te zijn.