Algemene gegevens

** DE NAAM VAN DE INSTELLING **
STICHTING PCOS NL / STICHTING PCOS NEDERLAND
MAHONIEHOUT 87
1507 ED ZAANDAM

** HET RSIN **
RSIN 855563400
KVK 64200639
RABOBANK NL69RABO0385477007

** EEN DUIDELIJKE BESCHRIJVING VAN DE DOELSTELLING VAN DE ANBI **
STICHTING PCOS CREËERT BEWUSTWORDING RONDOM PCOS”

DE STICHTING IS OPGERICHT MET ALS MISSIE:
• HET BEVORDEREN VAN KENNIS OVER PCOS ONDER VROUWEN MET PCOS EN HUN NAASTEN, TER ONDERSTEUNING EN TER BEVORDERING VAN DE KWALITEIT VAN LEVEN VAN PATIËNTEN.
• ZICH INZETTEN VOOR EEN OPTIMALE KWALITEIT VAN ZORG VOOR VROUWEN MET PCOS (DOOR INBRENG VAN HET PATIËNTENPERSPECTIEF)

DE STICHTING STELT ZICH TEN DOEL:
• VERZAMELEN EN UITGEVEN VAN INFORMATIE OVER PCOS (IN ALLE LEVENSFASES)*
• AANSPREEKPUNT ZIJN VOOR EN INFORMEREN VAN VROUWEN MET PCOS EN HUN NAASTEN
• HET RAADPLEGEN EN ADVISEREN VAN MEDISCHE PROFESSIONALS M.B. T. DE RICHTLIJNEN VOOR HET BEHANDELEN VAN VROUWEN MET PCOS /TRAJECTEN GERICHT OP DE KWALITEIT VAN ZORG
• HET ORGANISEREN VAN INFORMATIEDAGEN OVER PCOS
• FINANCIËLE MIDDELEN BLIJVEN GENEREREN OM DE DOELEN TE KUNNEN REALISEREN

* DE VORM, INHOUD EN STIJL VAN DE INFORMATIEVOORZIENING SLUIT AAN BIJ DE BELEVINGSWERELD VAN DE DOELGROEP. DE INFORMATIEVOORZIENING WORDT DOOR HEN ERVAREN ALS LAAGDREMPELIG, DUIDELIJK, BETROUWBAAR, COMPLEET, INSPIREREND EN ACTUEEL

** DE HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN **
VISIE & AMBITIE
DE STICHTING STREEFT NA OM DE VOLGENDE SITUATIE TE BEREIKEN:
• MEER BEKENDHEID OVER PCOS IN NEDERLAND
• VROUWEN MET PCOS VOELEN ZICH (IN ALLE LEVENSFASEN) ONDERSTEUND EN EMPOWERED OM MET HUN AANDOENING OM TE GAAN (ZELFMANAGEMENT)
• DE KWALITEIT VAN DE PCOS ZORG IS VERBETERD; MEDISCHE PROFESSIONALS LEVEREN GOEDE ZORG (VOLGENS RICHTLIJNEN) AAN VROUWEN MET PCOS
• DE STICHTING IS EEN LAAGDREMPELIGE PARTNER VOOR PATIËNTEN, MEDISCHE PROFESSIONALS, IVF CENTRA, WETENSCHAPPERS, ZIEKTEKOSTENVERZEKERAARS EN ANDERE PARTIJEN OP HET GEBIED VAN PCOS

** DE NAMEN EN FUNCTIES VAN DE BESTUURDERS **
ROOS KNOOTE| VOORZITTER
MAURENA MAARSEN | SECRETARIS
VACANT | PENNINGMEESTER
MARCELLA VAN DIJK | ALGEMEEN BESTUURSLID

Meer lezen over de bestuursleden.

** EEN ACTUEEL VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN **
DE STICHTING VOERT VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN UIT OM DE DOELGROEPEN TE BEREIKEN:

• HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN PATIËNTENINFORMATIE OVER PCOS VIA EEN WEBSITE (MET INFORMATIEPAGINA’S EN CONTACTFUNCTIES)
• HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN PATIËNTENINFORMATIE OVER PCOS VIA FOLDERS EN FLYERS (O.A. BIJ ARTSEN, IN ZIEKENHUIZEN)
• HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN INFORMATIE VOOR ZORGVERLENERS
• HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN INFORMATIE EN ERVARINGSVERHALEN VIA EEN MAGAZINE
• HET ORGANISEREN VAN LOTGENOTENCONTACT
• BEKENDHEID VOOR DE STICHTING GENEREREN VIA O.A. SOCIAL MEDIA
• BEKENDHEID VOOR PCOS GENEREREN VIA BEWUSTWORDINGSCAMPAGNES
• HET ORGANISEREN VAN INFORMATIEDAGEN OVER PCOS
• ACTIEF BENADEREN VAN PARTNERS VOOR INBRENG VAN HET PATIËNTENPERSPECTIEF OM DE KWALITEIT VAN PCOS ZORG TE VERBETEREN

DOWNLOAD STATUTEN

DOWNLOAD STICHTINGSPLAN 2014-2015
DOWNLOAD STICHTINGSPLAN 2019-2020
DOWNLOAD STICHTINGSPLAN 2022-2023

Uitgeoefende activiteiten Stichting PCOS Nederland 2019
Uitgeoefende activiteiten Stichting PCOS Nederland 2020-2021
Uitgeoefende activiteiten Stichting PCOS Nederland 2022-2023

DOWNLOAD BEGROTING 2016
DOWNLOAD JAARREKENING 2020
DOWNLOAD JAARREKENING 2021
DOWNLOAD JAARREKENING 2022